FÖRFATTARHUSET Villa Kivi –

FÖRFATTARHUSET VILLA KIVI är författarnas och författarorganisationernas hemvist i Fågelsången vid Tölövikens strand. Där finns 14 arbetsrum för författare samt tre residensrum för konstnärer. Dessa är avsedda för sådana författare som besöker Helsingfors en kortare tid.

VILLA KIVIS FESTVÅNING kan hyras för olika evenemang – i Villa Kivis förtjusande utrymmen kan olika sorters fester arrangeras: bröllop, konfirmationer, doktorsmiddagar, släktmöten, födelsedagar, och de lämpar sig utmärkt väl också för utbildningsdagar, seminarier eller möten för större lika väl som mindre grupper. Även bastun som finns i en sidobyggnad invid Villa Kivi – den rymmer 10 personer – kan hyras.

Förvaltare

Kivi-talo Säätiö – Stiftelsen Villa Kivi
Fågelsångsvägen 7
00530 Helsingfors

www.villakivi.com

tel 050 4606865 (dagligen kl 9–16)

kivitalosaatio (at) villakivi. com