Stiftelsen Villa Kivi

År 1985 grundade man en stiftelse, vars ändamål är att förbättra författarnas arbetsmöjligheter och underlätta  kontakten mellan författare och deras läsare.

Stiftelsens styrelse består av representanter för undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry – Finlands dramatiker och manusförfattare rf, Finlands svenska författareförening och Helsingin Kirjailijat ry – Helsingfors författare rf.

Den grundrenoverade villan på Fågelsångsvägen 10 döptes till författarhuset Villa Kivi 10.10.1990. I huset finns 14 arbetsrum för författare, ett bibliotek och en festsal. Hundratals finländska professionella författare har arbetat i huset, fem av dem har fått Finlandiapriset. I Villa Kivi har man skapat romaner, dikter, historia, skådespel, filmmanus, essäer, osv., allt som allt mer än 300 verk. Författarna betalar en liten hyra för sina arbetsrum.

I huset verkar Lukukeskus – Läscentrum, en nationell tvåspråkig organisation med uppgift att främja och underlätta läsintresset hos allmänheten.

För publiken och samfund

Festsalarna i villans nedre våning hyrs ut för möten, seminarier, bröllop och födelsedagar. Här ryms 60-80 personer, med tillgång till en rymlig terrass mot Tölöviken.

I Författarhuset Villa Kivi arrangerar man viktiga evenemang kring litteratur och konst även för allmänheten. Bland öppna evenemang kan nämnas Helsingforsdagen och Konstens natt.