Juhlatilan varausehdot

Maksu- / peruutusehdot

Vuokraaja sitoutuu maksamaan sovitun vuokran viimeistään laskussa olevana eräpäivänä (lasku tulee sovitusti lähempänä tilaisuutta).

Tilaisuuden peruuntuessa 180–90 vrk ennen vuokra-aikaa veloitetaan vuokraajalta 25 % tilavuokrasta.
Peruutuksen tapahtuessa 90–30 vrk ennen vuokra-aikaa veloitetaan vuokraajalta 50 % tilavuokrasta.
Peruutuksen tapahtuessa alle 30 vrk ennen tilaisuutta veloitetaan vuokraajalta tilavuokra kokonaisuudessaan.

Vuokraajan on oltava vähintään 25-vuotias.

Korvausvelvollisuus

Vuokraaja sitoutuu korvaamaan täysimääräisenä vuokra-aikana vuokratulle tilalle tai vuokraajan käyttöön luovutetulle välineistölle aiheutetut vahingot ja vuokralaisen huolimattomuudesta, sääntöjen tai kirjallisesti annetun ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä säätiölle aiheutuvat erilliset kulut ja kustannukset sekä todisteellisesti osoitettavat säätiön tulonmenetykset.